Leksikoni

Svetislav Lj. Marković

Jovan Lukić, prota

Radovan M. Marinković

- Izvod iz Predgovora za leksikon: »Ko je ko u Čačku na početku trećeg milenijuma«, štampanog 2002. godine -

»Godine 1997. štampan je leksikon »Ko je ko u Čačku« sa podacima o 333 ličnosti koje su tada živele i stvarale u ovoj opštini. Nisu obuhvaćeni i znameniti Čačani iz prošlosti i sadašnjosti koji su se nastanili u drugim srpskim gradovima ili, pak, u inostranstvu. Započeo je treći milenijum. Treći milenijum hrišćanstva. I, autori ovog leksikona prihvatili su se odgovornog posla: da, leksikonski

lapidarno, upoznaju javnost sa onim ličnostima u svojoj sredini koje svojim umom i duhovnim tvorevinama, radnim i drugim postignućima, Čačak čine umnogome osobenim u našoj zemlji.Čine-na razmeđi dva milenijuma. Autori, pri tom, nijednu ličnost ne ocenjuju, već samo upoznaju javnost sa relevantnim podacima o njima, uvereni da ostavljaju, za budućnost, pisani trag o istaknutim ljudima.«

KO JE KO U ČAČKU

1997 god.Naziv leksikona: Ko je ko u Čačku

kojeko

Izdavač: Grafika Jureš

Autori: Svetislav Lj. Marković i Ljubomir M. Marković

Čačak, 1997. str.105.

KO JE KO U ČAČKU

2002 god.Naziv leksikona: Ko je ko u Čačku

kojeko2

Izdavač: Agencija Prozor

Autori: Svetislav Lj. Marković, Jovan Lukić i Radovan M. Marinković

Čačak, 2002. str.170.

DRAGAČEVCI U NAUCI I UMETNOSTI (KNJIGA I)

1993 god.Naziv leksikona: Dragačevci u nauci i umetnosti (knjiga I)

dragacevci

Izdavač:Tehnički fakultet u Čačku

Autori: Branko Kovačević, Nika - Nikola Stojić i Radovan M. Marinković

Čačak, 1993. str. 315-316

.

PISCI IZ DRAGAČEVA

2010 god. | Naziv leksikona: Pisci iz Dragačeva

dragacevci2

Izdavač: Biblioteka opštine Lučani

Autori: Radovan M. Marinkovioć i Zoran Marinković

Guča, 2010. str. 56-58

.

Podelite ovaj članak na društvenim mrežama:

Posted in Clanak.